Military Wiki
Advertisement

The Ottoman Military College or Ottoman Military Staff College (Mekteb-i Erkân-i Harbiye or Erkân-ı Harbiye Mektebi ) or Ottoman Army War College, was a two year military staff college of the Ottoman Empire. It was located in Constantinople (present day Istanbul). Its mission was to educate staff officers for the Ottoman Army.

Facilities

 • In the Ottoman Military Academy in Pangaltı, Şişli (1848-1953[1])
 • Taşkışla, Şişli (1853-1858,[1] today the administrative building of the Istanbul Technical University)
 • In the Gülhane Military Hospital, Fatih (1858-1862,[1] today ?)
 • Pangaltı, Şişli (1862-October 1909[1])
 • The apartment of princes in Yıldız Palace, Beşiktaş (1909-1914,[1] today Yıldız Technical University)
 • Çağlayan Kiosk, Kağıthane (for three months in 1917[1])
 • Şerif Paşa Konağı, Teşvikiye, Şişli[1] (February 28, 1919-1 April 1, 1921)

Republican era

 • In the Ministry of War in Beyazıt, Fatih (October 13, 1923 – March 24, 1924)[1]
 • In the Yıldız Palace, Beşiktaş (March 24, 1924 – April 18, 1941)[1]
 • Etlik, Ankara (April 18, 1941-October 1946,[1] today Gülhane Military Medical Academy)
 • In the Yıldız Palace, Beşiktaş (October 1946 – 1975)[1]
 • Turkish War Colleges, Yeni Levent, Beşiktaş (1975- )[1]

Graduates of the Ottoman Military College

1st - 36th classes

1st class (graduated in July 1849)

 • Hussein Avni Pasha, Isparta, 1820, Müşir
 • Mahmud Mesud Pasha, Amasya, 1820, Müşir
 • Mustafa Sidki Pasha, Soma, ?, Müşir (governor)
 • Mustafa Saffet Pasha, Karagümrük, ?, Müşir (governor)
 • Sabit Bey, Cyprus, ?, Miralay

2nd class (graduated in 1851)

 • Mehmed Pasha, Aksaray, ?, Ferik
 • Arif Pasha, Hocapaşa, ?, Müşir
 • Rifat Pasha, Istanbul, ?, Mirliva
 • Mehmed Rauf Pasha, Istanbul, 1832, Müşir

3rd class (graduated in 1852)

 • Ali Saib Pasha, Kayseri, ?, Müşir
 • Tahir Pasha, Beşiktaş, ?, Ferik
 • Ali Nizami Pasha, Gerede, 1821, Müşir
 • Eshref Pasha, Zeyrek, ?, Ferik
 • Dzafer Pasha, (Skadar Sancak)

4th class (graduated in 1853)

 • Suleiman Pasha, Eyüp, ?, Ferik
 • Hasan Samih Pasha, Eyüp, ?, Müşir (governor)
 • Nuri Pasha, ?, ?, Mirliva

5th class (graduated in 1854)

6th class (graduated in 1855)

 • Tahsin Bey, Galata, ?, Kaymakam
 • Ahmed Fazil Pasha, Cerrahpaşa, ?, Ferik (KIA)

7th class (graduated in 1856)

 • Mehmed Munib Pasha, Kayseri, ?, Mirliva
 • Omer Naili Pasha, Istanbul, 1831, Mirliva
 • Hafiz Ismail Hakki Pasha, Bosnia, ?, Mirliva
 • Ibrahim Pasha, Sarıgüzel, ?, Mirliva
 • Nedjib Pasha, Cihangir, ?, Mirliva (ambassador)

8th class (graduated in 1857)

 • Ibrahim Pasha, Süleymaniye, ?, Ferik
 • Ibrahim Edhem Pasha, Davutpaşa, 1835, Müşir
 • Tahir Pasha, Paramakkapı, 1832, Müşir

9th class (graduated in 1858)

 • Ahmed Esad Pasha, Sakız, 1826, Müşir
 • Hasan Rushdi Pasha, Edirne, ?, Müşir
 • Ahmed Munir Bey, Doğancılar, ?, Kolağası
 • Mehmed Riza Pasha, Hocapaşa, ?, Mirliva
 • Said Pasha, Bursa, ?, Mirliva
 • Mehmed Rashid Bey, Manastır, Miralay (KIA)
 • Mehmed Shevki Bey, Manastır, Kolağası
 • Kiazim Bey, ?, ?, Miralay

37th - 54th classes

46th class (graduated on March 20, 1894)

 • Ömer Fevzi, Davutpaşa, ?, ?, Albay
 • Cevat, Doğancılar, ?, ?, Albay
 • Raşit Galip Dozar, Yanya, ?, Albay
 • Mehmet Şerif, Damascus, ?, ?, ?
 • Ali Rıza Sedes, Sultanahmet, 1307 P-6, Tuğgeneral
 • İ. Cevat Şakir Çobanlı, Sultanahmet, 1870, 1307 P-4, Orgeneral
 • Abbas, Tahmasp, ?, ?, ?
 • Ziya, Yanya, ?, ?, Albay
 • Behzat, Istanbul, ?, ?, Albay

47th class (graduated on March 13, 1895)

 • Mehmet Ali, Bosnia, ?, 1308 P-5, Korgeneral
 • Mahmut Beliğ, Beylerbeyi, ?, 1308 P-6, Albay
 • Neş'et, Küçük Mustafa Paşa, ?, ?, Tuğgeneral
 • Nuri, Trabzon, ?, ?, Albay
 • Mehmet Zeki, Emirgan, ?, 1308 P-1, Albay
 • Hasan Rıza, Istanbul, 1871, ?, Tuğgeneral (KIA)
 • Osman Senai, Monastir, ?, ?, Albay
 • Mehmet Rasim, Monastir, ?, ?, Albay
 • Ömer Kâni, Süleymaniye, ?, ?, Yarbay
 • Mehmet Ali, Iran, ?, ?, ?
 • Sabri, Şumnu, ?, ?, Albay
 • Hâmit, Iran, ?, ?, ?
 • Hasan Sadettin, Balçık, ?, ?, Yarbay
 • Osman Nuri, Selimiye, ?, 1309 Top-1, Albay

48th class (graduated on January 28, 1896)

 • Mehmet Şükrü, Antep, ?, 1309 Sv-1, Albay
 • Ethem, Şehzadebaşı, ?, 1309 Sv-1, Albay
 • Arif, Çengelköy, ?, 1309 P-5, Albay (governor)
 • Feyzullah, Beylerbeyi, ?, 1309 P-4, Albay
 • Yusuf Ziya, Damascus, ?, 1309 P-3, Albay
 • Mehmet Suphi, Çarşamba, ?, 1310 Top-1, Albay (KIA)
 • Cemalettin, Bakırköy, ?, ?, Albay
 • Cevdet, Baghdad, ?, 1309 P-7, Albay
 • Şükrü, Yenibahçe, ?, ?, Albay
 • Ahmed Ahmet Cemal, Çengelköy, 1872, ?, Korgeneral
 • İhsan, Mollagürani, ?, 1309 P-6, Tuğgeneral
 • Mustafa, Tırnova, ?, ?, Albay
 • Mustafa Hilmi, Malatya, ?, 1309 P-8, Albay
 • Sermet, Beylerbeyi, ?, 1309 P-9, Tuğgeneral
 • Halit, ?, ?, ?, Tuğgeneral
 • Ahmet, ?, ?, ?, Tuğgeneral
 • Tahir, ?, ?, ?, Yüzbaşı

49th class (graduated on March 16, 1897)

 • Mehmet Vahit, Aksaray, ?, ?, Binbaşı
 • Hüseyin Necati, Bursa, ?, 1310 P-9, Albay
 • İsmail Hakkı, Filibe, ?, 1310 P-4, Albay
 • Ali Şevki, Manastır, ?, ?, Yarbay
 • Halil Recai, Manastır, ?, 1310 P-8, Albay
 • Tevfik, Erzurum, ?, 1310 P-3, Albay
 • Ahmet Refik, Istanbul, ?, ?, Albay
 • Hasan Basri, Sivas, ?, 1311 Top-1, Albay
 • Mustafa Hamdi, Silistre, ?, ?, Yarbay
 • Mustafa Reha, Batum, ?, 1310 Sv-2, Albay
 • Süleyman Şakir, Trabzon, ?, 1310 P-5, Albay
 • Ali Kemal, Istanbul, ?, 1310 P-7, Tuğgeneral
 • İbrahim Ethem, Trabzon, ?, ?, Yüzbaşı

50th class (graduated on January 24, 1898)

 • Ferit Cemal Mersinli, Mersin, ?, ?, Tümgeneral
 • Salih, Bursa, ?, 1311 P-b-10, Albay
 • Mehmet Fehmi, Baghdad, ?, ?, Tümgeneral
 • Halil İbrahim Sedes, Sultanahmet, ?, ?, Tümgeneral
 • Süreyya İlmen, Istanbul, 1874, ?, Tuğgeneral
 • Ali, Bakırköy, ?, 1311 P-b-11, Yarbay
 • Zekeriya, Daghestan, ?, ?, Yarbay
 • Hafız Rifat, Vidin, ?, ?, Yarbay
 • Mehmet, Çarşamba, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Ali Riza, Pazarcık, ?, 1311 P-b-9, Tuğgeneral
 • Ahmet Avni, Batum, ?, ?, Albay
 • Ragıp, Batum, ?, ?, Yarbay
 • Mehmet Nuri, Çarşamba, ?, ?, Yarbay
 • Ali, Bosna, ?, ?, 1311 P-b-6, Albay
 • Ali Remzi, Erzurum, ?, 1311 P-c-1, Yarbay
 • Hafız Ali, Harput, ?, ?, Binbaşı
 • Ali Galip, Kayseri, 1871, ?, Albay (governor)

51st class (graduated on December 25, 1898)

 • Behçet, Sultanselim, ?, 1311 P-c-2, Albay
 • Hilmi, Manisa, ?, ?, Yarbay
 • Celâlettin, Aksaray, ?, 1311 P-c-5, Albay
 • Vehbi, Servi, ?, 1311 P-c-5, Tuğgeneral
 • Bedri, Nişantaşı, ?, 1311 P-c-13, Yarbay
 • Halil, Davutpaşa, ?, ?, Yarbay
 • Yusuf Rasin, Batum, ?, ?, Yarbay
 • Hasan Vasfi, Bosnia, ?, 1311 P-c-11, Albay
 • Abdülkerim, Selânik, ?, 1311 P-c-9, Albay
 • M. Adil, Köstendil, ?, ?, 1311 P-c-15, Yarbay (KIA)
 • Ali Rıza, Köstendil, ?, ?, Kolağası
 • Kâzım Kıvılcım, Kemah, ?, 1311 P-c-14, Tümgeneral (governor)
 • Mustafa Fevzi Çakmak, Rumelikavağı, ?, 1311 P-c-7, Mareşal
 • Ali Sait Akbaytogan, Balıkesir, ?, 1311 P-c-1, Orgeneral
 • Saffet, Bursa, ?, ?, Binbaşı
 • Hayrettin, Nişantaşı, ?, ?, Yarbay
 • Yusuf Ziya, Şehzadebaşı, ?, 1312 Top-1, Yarbay
 • Zihni, Çiftesaray, ?, ?, Yarbay

52nd class (graduated on January 17, 1900)

 • Nihat Anılmış, Filibe, ?, 1312 P-4, Korgeneral
 • Ali Ruşen, Görüce, ?, 1312 P-7, Albay
 • Sadık Sabri, Manastır, ?, 1312 P-1, Albay
 • Yusuf Izzet, Yozgat, 1312 P-6, Tümgeneral
 • Yakup Şevki Subaşı, Elazığ, ?, 1312 P-5, Orgeneral
 • Ahmet İhsan, Cyprus, ?, 1312 P-8, Albay
 • Süleyman Fethi, Üsküdar, ?, 1312 P-10, Albay (KIA)
 • İbrahim Habi, Serez, ?, ?, Binbaşı
 • Hasan Cemil Çambel, Üsküdar, 1312 P-2, Albay
 • Refet, Istanbul, ?, 1312 P-13, Albay
 • Ahmet Zeki, Istanbul, ?, ?, Albay
 • Muhittin, Damascus, ?, 1312 P-14, Albay
 • Mustafa Nimet, Aleppo, ?, 1312 P-18, Albay
 • Esat, Beirut, ?, ?, Binbaşı
 • Vehip [Bülkat], Yanya, ?, 1313 Top-1, Korgeneral
 • Ahmet Faik, 1313 Top-c-2, Tümgeneral (KIA)

53rd class (graduated on February 2, 1901)

 • Ahmet Agâh Perin, ?, ?, ?, Yarbay
 • Cemil, Halıcılar, ?, ?, Kolağası
 • M. Nuri, Şumnu, ?, ?, Albay
 • Refet, Taşkasap, ?, 1313 P-9, Tuğgeneral
 • Ali Remzi, Selânik, ?, 1313 P-11, Tuğgeneral
 • Rüştü, Sultanselim, ?, ?, Binbaşı
 • Şükrü Bey, Şehzadebaşı, ?, 1313 P-14, Albay
 • Musa Kâzım Tunç, Afyonkarahisar, ?, 1313 P-18, Albay
 • Hüseyin Kadri, Bandırma, ?, ?, Binbaşı
 • Mustafa, Köstendil, ?, ?, Tuğgeneral
 • Hasan Basri Tosun, Dimetoka, ?, 1313 Sv-1, Albay
 • Mustafa Asım, Bosnia, ?, 1313 P-8, Yarbay
 • İsmail Hakkı, Priştine, ?, ?, Binbaşı (governor)
 • M. Nuri, Eruzrum, ?, ?, Yüzbaşı
 • Hafız Zühtü Yar, Fındıklı, ?, 1313 Sv-5, Yarbay
 • M. Sadeddin, Serez, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Cemal, Erzurum, ?, ?, Binbaşı
 • Ali Rıza, Elazığ, ?, 1313 P-2, Yarbay
 • İskender Hakkı, Kuşadası, ?, ?, Binbaşı
 • Salih Zeki, Kızanlık, ?, ?, Yarbay (KIA)

54th class (graduated on January 9, 1902)

 • Behiç Erkin, Istanbul, 1876, ?, Albay (ambassador)
 • Mustafa İffet, Istanbul, ?, ?, ?
 • Bahaddin, Bursa, ?, 1314 P-4, Albay
 • Refik Uran, Kadıköy, ?, 1314 P-5, Yarbay
 • Mehmet Selâhattin, Bâbıali, ?, 1314 P-7, Albay
 • Hüseyin Selâhattin Köseoğlu, Bâbıali, ?, 1314 P-9, Albay
 • Mehmet Sait Kozoğlu, Divrik, ?, 1314–18, Yarbay
 • Osman Şevki Eskin, Defterdar, ?, 1314 P-27, Tümgeneral
 • Hamdi, Trabzon, ?, ?, Albay
 • Ahmet Nizamettin, Istanbul, ?, ?, Binbaşı
 • Adem Vasfi, Manastır, ?, 1314 P-22, Albay
 • Şükrü Naili Gökberk, Selânik, 1876, 1314 P-13, Korgeneral
 • Şefik, Odabaşı, ?, 1314 P-20, Tuğgeneral
 • İrfan Durukan, Kasımpaşa, ?, 1314 P-10, Albay
 • Ömer Lütfi, Fatih, ?, 1314 P-3, Albay
 • Ali Rıza, Kayseri, ?, ?, Yüzbaşı
 • Aziz Samih, Tophane, ?, ?, Albay
 • Abdurrahman, Mudanya, ?, 1314 P-21, Albay
 • Ali Hikmet Ayerdem, Yenişehir, 1877, 1314 P-16, Korgeneral
 • Kemalettin, Kassamçeşme, ?, 1314, P-12, Yarbay
 • Halit, Kandilli, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ömer Lütfi, Yenibahçe, 1314 P-2, Albay
 • M. Ali, Aksaray, ?, ?, Yarbay
 • Mustafa Asım, İzmit, 1314 Sv-1, Yarbay
 • M. Ferit, Erzurum, ?, ?, Yarbay (KIA)
 • Selim, Damascus, ?, ?, Yarbay
 • Mustafa Hamdi, Üsküp, ?, 1315 Ağ.Top-1, Yarbay
 • Ali Fıtrî, Sivas, ?, 1315 Top-2, Albay
 • Şerif, Köprülü, ?, 1315 Top-1, Yarbay
 • Mehmet Tevfik, Kerkük, ?, 1313 P-2, Albay
 • Süreyya, Sarıgez, ?, ?, Yarbay

55th - 67th classes

55th class (graduated on December 5, 1902)

Staff (kurmay) officers

 • Hafız Hakkı, Manastır, ?, 1315 P-2, Tuğgeneral
 • Enver, Istanbul, 1881. 1315 P-4, Korgeneral
 • Fuat, Harkaişerif, ?, ?, Binbaşı
 • Mahmud Kâmil, Aleppo, 1315 P-8, Tümgeneral
 • Mehmet Selâhattin Âdil, Koca Mustafa Paşa, 1316 Top-b-2, Tümgeneral
 • İsmail Hakkı Erdener, Fındıklı, 1316 Top-1, Tümgeneral
 • Fahrettin Altay, ?, Izmir, 1315 P-1, Orgeneral
 • Sabit, Antep, ?, ?, Binbaşı
 • Ahmet Kemal, Gelibolu, ?, ?, Binbaşı
 • M. Nuri, Selânik, ?, ?, Binbaşı
 • Emrullah, Trabzon, ?, 1315 P-9, Yarbay
 • Kâzım İnanç, ?, ?, 1315 P-29, Tümgeneral (governor)

Distinguished (mümtaz) officers

 • Irfan, Manastır, ?, 1315 Sv-1, Binbaşı
 • Ahmed Hamdi, Çemişgezek, ?, ?, Yüzbaşı
 • Hüsnü, Mustafa Paşa, ?, ?, Yüzbaşı
 • Bekir Sami Günsav, Bandırma, ?, 1315 P-17, Albay
 • Mehmet Adil, Trabzon, ?, 1315 P-13, Albay
 • Ahmet Muhtar, Manisa, ?, 1315 P-20, Yarbay
 • Kasım, Edirne, ?, ?, ?
 • Vahit, Damascus, ?, ?, Yarbay
 • İbrahim Ethem, Damascus, ?, 1315 P-37, Binbaşı
 • Hafız İsmail, Safranbolu, ?, ?, Binbaşı
 • Asım, Kavak, ?, ?, Binbaşı
 • Hilmi, Sarıyer, ?, ?, ?
 • Rüştü, Şehzadebaşı, ?, ?, Binbaşı
 • Ziya, Edirne, ?, ?, Tuğgeneral
 • Cemal, Damascuc, ?, 1315 P-24, Binbaşı
 • Şevket, Malatya, ?, ?, Binbaşı
 • Veli, Pazarcık, ?, ?, Yarbay
 • Emin, Trabzon, 1315 P-21, Yarbay
 • Süleyman İlhami, Filibe, ?, 1315 P-14, Albay (KIA)
 • Ahmet Nuri Öztekin, Balıkesir, 1876, 1315 P-26, Albay
 • Ethem Servet Boral, Caucasus, 1876, 1315 P-16, Albay
 • Fethi, Sarıgez, ?, 1315 P-18, Yarbay
 • Ahmet Tevfik, Antalya, ?, 1315 P-32, Binbaşı
 • Tevfik, Süleymaniye, ?, ?, Binbaşı

56th class (graduated on January 4, 1904)

Staff (kurmay) officers

 • Ali Fethi Okyar, Pirlepe, 1880, 1316 P-1, Binbaşı (ambassador)
 • Ali Fuat Erden, Taşkasap, 1884, 1316 Top-1, Korgeneral
 • Ali Mümtaz, Haseki, ?, 1316 P-3, Yarbay
 • Hafiz Cemil, Prizren, ?, 1316 P-4, Yarbay
 • Emin Lütfi, Damascus, ?, 1316 P-5, Binbaşı
 • Ahmet Muhtar, Çengelköy, 1877, ?, Binbaşı (KIA)
 • Şevket, Galata, 1881, 1316 Sv-3, Albay
 • Hayri, Konya, ?, ?, Yarbay
 • Cafer Tayyar Eğilmez, Priştine, 1877, 1316 Sv-4, Tümgeneral
 • İsmail Hakkı, Baghdad, ?, 1316 P-9, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Kara Vasıf, Istanbul, ?, 1316 P-13, Albay
 • Necimettin, Kadıköy, ?, ?, Kolağası
 • Emin, Söke, ?, ?, Kolağası (KIA)
 • Habib, Bolu, ?, ?, Kolağası
 • Ahmet Sabih, Baghdad, ?, ?, Yarbay (ambassador)
 • Mustafa Asım, Köstendil, 1316 P-51, Binbaşı
 • Mustafa Muğlalı, Muğla, ?, 1316 P-21, Orgeneral
 • Haydar, Istanbul, ?, 1316 Sv-5, Albay
 • M. Zekeriye, Damascus, ?, 1316 P-24, Yarbay
 • Hayri, Koca Mustafa Paşa, ?, 1316 P-12, Binbaşı
 • Abdülaziz, Kahire, ?, ?, Binbaşı
 • Mustafa, Selânik, ?, 1316 P-20, Binbaşı
 • Abdülhamit, Baghdad, ?, ?, Binbaşı
 • Mehmet Fuat, Diyarbakır, ?, ?, Kolağası
 • Mehmet, Edirne, ?, 1316 Sv-6, Yarbay
 • Hasan Talât, Çukurçeşme, ?, ?, Binbaşı
 • Mürsel Bakû, Erzurum, 1316 Sv-18, Binbaşı
 • Ömer Lütfi Argeşo, Şehzadebaşı, 1879, 1316 P-25, Yarbay
 • Şemsettin, Damascus, ?, 1316 P-18, Binbaşı
 • Behram, Çarşamba, ?, 1316 P-23, Yarbay
 • Akif, Hacıkadın, ?, ?, Yarbay
 • İzzet, Mollahüsrev, ?, 1316 P-26, Tuğgeneral

57th class (graduated on January 11, 1905)

Staff (kurmay) officers

 • Ali İhsan Sâbis, Cihangir, ?, 1317 Top-1, Tümgeneral
 • Asım Gündüz, Kütahya, ?, 1316 P-2, Orgenearl
 • Ahmet Sedat Doğruer, Üsküdar, 1882, 1317 P-30, Korgeneral
 • Ahmet Tevfik, Selânik, ?, ?, Yüzbaşı
 • Mustafa Kemal Atatürk, Selânik, 1881, 1317 P-8, Müşir
 • Mehmet Hayri Tarhan, Davutpaşa, ?, 1317 P-4, Tümgeneral
 • Mustafa İzzet, Çanakkale, ?, ?, Albay
 • Ali Seydi, Rumeli Kavağı, ?, 1317 Top-2, Albay
 • Ali Fuat Cebesoy, Salacak, 1883, 1317 P-28, Korgeneral (ambassador)
 • Süleyman Şevket, Izmir, 1317 İs-1, Yarbay (ambassador)
 • Kemal Ohri, Ohri, 1317 P-18, Yarbay
 • M. Şevki, Kıztaşı, ?, ?, Binbaşı
 • Ahmet Müfit Özdeş, ?, ?, 1317 P-9, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Cemil Uybadın, Süleymaniye, ?, 1317 P-6, Yarbay
 • Mehmet Emin, Süleymaniye, ?, 1317 P-23, Binbaşı
 • Cavit Erdel, Edirne, ?, 1317 P-14, Tuğgeneral
 • Hamit Fahri, Çerkeş, ?, 1317 Sv-4, Yarbay (KIA)
 • Halil Kut, Yenimahalle, ?, ?, Tümgeneral
 • Mehmet Arif, Adana, ?, 1317 P-17, Albay
 • Abdi Pandır, Kasımpaşa, ?, 1317 P-16, Tümgeneral
 • Osman Nuri, Manisa, ?, 1317 P-3, Yarbay
 • Mustafa Galip Deniz, İnebolu, 1317 P-25, Korgeneral
 • Ali Şevket, Üsküp, ?, ?, Kolağası
 • İsmail Hakkı, Köprülü, 1317 Top-44, Binbaşı
 • Hasan Zeki, Varna, ?, 1317 P-12, Binbaşı
 • Süleyman İzzet, Damascus, ?, 1317 Sv-1, Yarbay
 • Ahmet Faik Erner, Bursa, ?, ?, Albay (governor)
 • Selim, Çerkeş, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Ali Nasman, Lâleli, ?, 1317 P-29, Binbaşı
 • Ali, Trabzon, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ahmet Zeki, Süleymaniye, ?, 1317 P-27, Yüzbaşı
 • Halil Rifat, Trabzon, ?, 1317 P-1, Yarbay
 • Hüseyin Hüsnü, Kastamonu, ?, 1317 P-26, Binbaşı
 • Ahmet Suat Ener, Saraçhanebaşı, 1317 P-19, Yarbay
 • Mehmet Arif, Istanbul, 1317 Sv-5, Binbaşı
 • Bekir Lütfi, Istanbul, ?, ?, Yarbay (governor)
 • Fuat, Aksaray, ?, ?, Yarbay

58th class (graduated on November 5, 1905)

Staff (kurmay) officers

 • Reşit, Cerrahpaşa, ?, 1318 P-4, Albay
 • Ali Fehmi, Trablusgarp, ?, 1318 P-1, Binbaşı
 • Hüseyin Hüsnü Alpdoğan, Taşköprü, ?, 1310 P-12, Korgeneral (governor)
 • Halil Rüştü, Damascus, ?, 1318 P-3, Binbaşı
 • Ahmet, Damascus, ?, 1318 P-6, Binbaşı
 • Ahmet Sırrı, Aleppo, ?, ?, Kolağası
 • Hilmi, Kastamonu, ?, ?, Kolağası
 • Kâzım Karabekir, Zeyrek, 1882, 1318 P-1, Korgeneral
 • Sadullah Güney, Galata, ?, 1318 Kale Top-1, Albay
 • Kadri Demirkaya, Çukurçeşme, ?, 1318 İs-1, Tümgeneral
 • Emin Koral, Halıcıoğlu, ?, 1318 Ağ.Top-1, Korgeneral
 • Nasuhi, Damascus, 1318 P-7, Albay
 • Yahya Hayati, Damascus, 1318 P-2, Albay
 • M. Tahir, Elazığ, 1318 P-8, Binbaşı (KIA)
 • Yasin Hilmi, Baghdad, 1318 P-18, Tuğgeneral

Distinguished (mümtaz) officers

 • Salim Cevat Ayalp, Lâleli, ?, 1318 P-13, Tümgeneral
 • Osman Behçet, Balıkesir, ?, 1318 Top-3, Albay
 • Ali, Damascus, ?, 1318 P-23, Binbaşı
 • Nuri, Toptaşı, ?, 1318 P-27, Yarbay
 • Adem Safi, Hamidiye, ?, ?, Yüzbaşı
 • Seyfi Düzgören, Firuzağa, ?, 1318 P-14, Tümgeneral
 • Mustafa Kâmil, Kerkük, ?, 1318 P-30, Binbaşı
 • Süleyman, Isparta, 1318 P-22, Albay
 • Mehmet Nuri Conker, Selânik, 1318 P-15, Albay
 • Kadri Alkoç, Etyemez, ?, ?, Albay
 • Süleyman Askeri, Prizren, ?, ?, Yarbay (KIA)
 • Kâzım Özalp, Köprülü, 1880, 1318 P-29, Orgeneral
 • Halil, Prizren, 1318 Sv-2, Yarbay
 • Mustafa Asım, Bosnia, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Emin, Fatih, ?, ?, Yarbay (KIA)
 • Ethem Necdet Karabudak, Aydın, ?, ?, Albay
 • Hidayet, Zeyrek, ?, 1312 P-10, Yarbay
 • Ahmet Pertev, Seniçe, ?, 1318 Sv-5, Binbaşı
 • İbrahim Ethem, Damascus, ?, 1318 P-38, Binbaşı
 • Ahmet Hulûsi, Küçük Ayasofya, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Ali, Serez, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ahmet Muhtar, Haseki, ?, ?, Albay
 • Remzi, Hisar, 1318 P-35, Binbaşı (KIA)
 • Mehmet Halit, zincirlikuyu, ?, ?, Albay
 • Ali Suat Ucur, Nişantaşı, ?, 1318 P-36, Binbaşı
 • Mehmet Hulûsi Conk, Izmir, ?, 1318 P-24, Albay
 • Hasan Tahsin, Damascus, ?, ?, Yüzbaşı
 • Enis, Erzincan, ?, ?, Albay
 • Fikri, Tarsus, ?, 1318 P-26, Binbaşı

59th class (graduated on September 20, 1907)

Staff (kurmay) officers

 • Alâettin Koval, Kasımpaşa, ?, 1319 P-7, Tümgeneral
 • Hasan Ruşen, Crete, ?, ?, Kolağası
 • Hürrem, Kars, ?, ?, Yarbay
 • Ali Hayri Ezer, Beylerbeyi, 1319 P-3, Yarbay
 • Rifat Sözüer, Sofular, ?, 1319 P-10, Yarbay
 • Hamdi, Karahisar, ?, 1319 P-4, Kolağası
 • M. Müştak, Van, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Şakir Nimet, Aleppo, 1319 Sv-2, Yarbay
 • Şefik Avni Özüdoğru, Samsun, 1886, 1319 İs-1, Yarbay
 • Mustafa İsmet İnönü, Izmir, 1884, 1319 Top-1, Orgeneral ?
 • İzzettin Çalışlar, Yanya, ?, Top-2, Orgeneral
 • Mehmet Refik, Crete, ?, 1319 Ağ.Top-1, Yarbay
 • Vecihi, Kütahya, ?, 1319 P-7, Binbaşı
 • Abdurrahman Sami, Yanya, ?, 1319 P-32, Kolağası
 • Ali Nuri Okday, Istanbul, 1883, 1318 Sv-1, Binbaşı
 • İsmail Hakkı Okday, Istanbul, 1881, 1318 Sv-15, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Murat Nihat, Selânik, ?, ?, Yüzbaşı
 • Şakir Güleş, Kırklareli, 1319 P-20, Tümgeneral
 • Mustafa Nesimi, Crete, ?, 1319 P-14, Yarbay
 • Abdülkadir, Antep, ?, 1319 P-33, Yüzbaşı
 • Halit, Homus, ?, 1319 P-15, Binbaşı
 • Hüseyin Hüsnü, Gümülcine, ?, 1319 P-22, Tuğgeneral
 • Celâl, Arbil, ?, 1319 P-30, Yüzbaşı (KIA)
 • Nuri, Urfa, ?, 1319 P-12, Yarbay
 • Ali Naki Akman, Rodovişte, ?, ?, Binbaşı
 • Süleyman Sırrı, Üsküp, 1319 P-53 ?, Binbaşı
 • Ahmet Fuat, Baghdad, ?, 1319 P-53 ?, Binbaşı
 • Tevfik, Crete, ?, 1319 P-9, Binbaşı
 • Ali Kemal, Debre, ?, 1319 P-9, Binbaşı
 • Abdurrahman Nafiz Gürman, Akhisar, 1882, 1319 P-5, Orgeneral
 • İsmail Hakkı, Karahisar, ?, 1319 P-6, Albay
 • Mehmet Sait, Damascus, ?, 1319 P-35, Yüzbaşı (KIA)
 • M. Aşir Atlı, Kilis, ?, 1319 P-23, Tümgeneral
 • Muhittin Nuri, Damascus, ?, 1319 P-17, Binbaşı
 • Mahmut Refik, Damascus, ?, 1319 P-16, Binbaşı
 • Hayri, Yenişehir, ?, 1319 P-45, Albay
 • Mehmet Cemil, Damascus, ?, 1319 P-18, Binbaşı
 • Celâl, Çeşme, ?, 1319 P-20, Binbaşı
 • Mehmet Lütfi, Lazkiye, ?, 1319 P-28, Yarbay
 • Mehmet Emin, Aksaray, ?, 1319 P-36, Yarbay
 • Lütfi, Yenibahçe, ?, 1319 P-11, Kolağası (KIA)
 • Ahmet Ata, Kasımpaşa, ?, 1319 P-34, Binbaşı
 • Mahmut Sami, Damascus, ?, 1319 P-21, Binbaşı
 • Mehmet Hüsnü, Trablusşam, ?, 1319 P-29, Binbaşı
 • Remzi, Izmir, ?, 1319 P-27, Yarbay

60th class (graduated on September 20, 1907)

Staff (kurmay) officers

 • Yusuf, Damascus, ?, ?, ?
 • M. Kâzım Orbay, Izmir, 1886, 1320 Top-1, Orgeneral
 • Ahmet Naci Tınaz, Serfice, ?, 1320 P-3, Korgeneral
 • Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Kadırga, ?, 1320 P-5, Tümgeneral
 • Kemal, Bursa, ?, 1320 P-9, Kolağası
 • Keramettin Kocaman, Davutpaşa, ?, 1320 Top-2, Korgeneral
 • Esat Faik, Debre, 1320 P-15, Yarbay (KIA)
 • Osman Zati Koral, Izmir, ?, 1320 Ağ.Top-1, Tümgeneral
 • Tahir, Yanya, ?, 1320 P-31, Albay
 • Ali Rıza, Kudüs, ?, ?, Binbaşı
 • Nevres, Crete, ?, ?, Kolağası

Distinguished (mümtaz) officers

 • İbrahim Lütfü Karapınar, Sivas, ?, ?, Tümgeneral
 • Ahmet Sabri, Damascus, ?, 1320 P-18, Binbaşı
 • Ahmet Fikri, Filibe, ?, 1320 P-4, Yüzbaşı
 • Burhanettin Denker, Kırrklareli, ?, 1320 P-28, Tümgeneral
 • Bekir Sıtkı, Crimea, ?, 1320 P-13, Albay
 • Hasan Tahsin, Serez, ?, 1320 P-30, Yarbay
 • Rıza, Firuzağa, ?, 1320 P-6, Yarbay
 • Hüseyin Hüsnü Kılkış, Kılkış, 1320 P-40, Korgeneral
 • Hayrullah Fişek, Kalkandelen, 1320 P-7, Tümgeneral
 • Sami, Istanbul, ?, ?, ?
 • Yusuf İzzet, Çanakkale, ?, 1320 P-26, Binbaşı
 • Alâeddin, Damascus, ?, 1320 P-16, Binbaşı
 • Ali Rıza Artunkal, ?, Filibe, 1320 P-34, Korgeneral
 • Fuat, Mudanya, ?, ?, Yüzbaşı
 • Kemal, Hafızpaşa, ?, 1320 P-25, Albay
 • M. Hayrullah, İşkodra, ?, ?, ?
 • Mehmet Zihni, Trabzon, ?, ?, ?
 • R. Rüştü, Hayzar, ?, 1320 P-24, Yüzbaşı (KIA)
 • Mahmut Ruhi, Erzurum, ?, 1320 P-19, Binbaşı
 • Naim Cevat, Kırkkilise, 1320 P-31, Binbaşı
 • Ahmet Tahir, Istanbul, ?, ?, Binbaşı
 • Yasin, Damascus, 1320 P-14, Kolağası

61st class (graduated on August 24, 1908)

Staff (kurmay) officers

 • Muhittin, Kasımpaşa, ?, 1321 P-7, Binbaşı
 • Ahmet Suphi, Damascus, ?, 1320 P-1, Binbaşı
 • Kemalettin Sami, Sinop, 1321 P-2, Korgeneral (ambassador)
 • Hüsrev Gerede, Herzegovina, 1321 P-5, Yarbay (ambassador)
 • Abdülhamit, Baghdad, ?, ?, Binbaşı
 • Ali Rıza, Cerrahpaşa, ?, 1321 P-1, Binbaşı
 • Hasan Basri Saran, Şumnu, 1885, 1321 P-8, Korgeneral
 • Hayri, Damascus, ?, 1320 P-8, Yüzbaşı (KIA)
 • Ahmet Nuri, Sultanahmet, ?, 1321 İs-8, Yarbay
 • Ali Galip Türker, Usturmaca, ?, 1321 P-13, Korgeneral
 • Hüseyin Remzi, Eskişehir, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet, Damascus, ?, 1321 P-11, Yüzbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

 • İbrahim Beken, Gemlik, 1883, 1321 P-10, Tümgeneral
 • Ahmet Zeki Soydemir, Selânik, 1321 P-15, Tümgeneral
 • Ahmet Fatin, Sinop, ?, 1321 P-3, Albay
 • Ahmet Naci, İştip, ?, 1321 P-8, Yüzbaşı
 • Bekir Fikri, Elazığ, ?, ?, Yüzbaşı
 • Tahsin, Yusufpaşa, ?, 1321 P-22, Binbaşı (KIA)
 • Sabit Noyan, Çarşamba, 1321 P-30, Orgeneral
 • Cemal, Izmir, ?, 1321 P-29, Binbaşı
 • Cemal, Manisa, ?, ?, Yarbay
 • Hasan, Feriköy, 1321 P-14, Binbaşı
 • Cemil, Kartal, ?, ?, Yüzbaşı
 • Hasan, Kerkük, ?, 1321 P-28, Albay
 • Hüseyin Yahya, Damascus, 1321 P-24, ?
 • Hüseyin Hüsnü, Elbasan, 1321 P-25, Yüzbaşı (KIA)
 • Hüseyin Hüsnü, Köprülü, 1321 P-38, Albay
 • Hüseyin Avni Uler, Istanbul, ?, ?, Tümgeneral
 • Hakkı Muhlis Hasa, Edirne, ?, 1321 P-21, Binbaşı
 • Sami, Aleppo, ?, ?, Binbaşı
 • Şemsettin, Uluborlu, 1323 P-34, Binbaşı
 • Arif, Damascus, ?, ?, Binbaşı
 • Osman Nuri, Çerkeş, ?, ?, YÜzbaşı
 • Ferit, Damascus, ?, 1321 Sv-1, Binbaşı
 • Mehmet Hamdi, Trablusgarp, 1321–31, Binbaşı
 • Mehmet Ali, Amtalua, ?, ?, ?
 • Mehmet Ali, Damascus, 1321 P-27, Yüzbaşı
 • Mehmet Fahri, Elazığ, 1321 P-9, Albay
 • Mehmet Sabri Ertuğ, Elazığ, 1321 P-12, Tuğgeneral

62nd class (graduated on August 26, 1909)

Staff (kurmay) officers

 • Mümtaz Aktay, Sultanahmet, ?, 1322 P-1, Korgeneral
 • Taha, Baghdad, 1888, 1322 P-20, Yarbay
 • Osman Neceti, Cihangir, ?, ?, Binbaşı
 • Sami, Gebze, ?, 1322 P-8, Yüzbaşı (KIA)
 • Hasan Rıfat Mataracı, Bosnia, ?, 1322 P-5, Korgeneral
 • Rüştü Akın, Filibe, ?, 1322 P-15, Korgeneral
 • Şefik, Van, ?, 1322 P-4, Binbaşı
 • Abdülmecit Sakmar, Bursa, 1322 P-13, Albay
 • Halit Hüseyin Daday, Kastamonu, 1884, 1322 Top-2, Albay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Yusuf Ziya Kayan, Pleveze, 1883, 1322 P-21, Albay
 • Mehmet Ağustos, Ağustos, ?, 1322 P-3, Albay
 • Ahmet Derviş, Yenice-i Vardar, ?, 1322 P-26, Korgeneral
 • Ahmet Fevzi Akarçay, Tikveş, ?, 1322 P-17, Tümgeneral
 • Yusuf Kâmil, Diyarbakır, ?, 1322-12, Albay
 • Yusuf Kenan, Manastır, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Hasan Adil, Istanbul, ?, 1322 P-23, Binbaşı
 • Nazif, Baghdad, ?, 1322 P-22, Yüzbaşı
 • Halil Zeki, Kerkük, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ali Remzi Yiğitgüden, Crete, ?, 1322 Top-1, Tümgeneral
 • Mahmut Nedim, Malatya, ?, 1318 P-91, Yarbay
 • Veysel Ünüvar, Erzincan, ?, ?, Tümgeneral
 • Süleyman Rasim, Aydın, ?, 1322 P-10, Yarbay
 • Halil Cevdet Sepicioğlu, Etyemez, 1322 P-6, Albay
 • Ahmet Refik, Damascus, 1322 Sv-1, Yüzbaşı (KIA)
 • Ömer Basim, Aleppo, 1322 P-16, Yüzbaşı

63rd class (graduated on August 13, 1910)

Staff (kurmay) officers

 • Salih Omurtak, Sofular, 1889, 1323 P-1, Orgeneral
 • M. Saffet Arıkan, Erzincan, 1887, 1323 P-2, Albay
 • Mehmet Şerif, Damascus, 1887, 1323 Sv-2, Binbaşı
 • Yusuf, Beşiktaş, ?, 1323 Top-1, ?
 • Mehmet Şevki, İspir, 1885, 1323 P-5, Yüzbaşı
 • İsmail Hakkı Berkok, Gengelköy, 1885, 1323 P-6, Tuğgeneral
 • Mehmet Nazım, Tophane, 1887, 1323 P-3, Yarbay (KIA)
 • Hüseyin Hayrettin, Istanbul, 1889, 1323 P-11, Yüzbaşı
 • Mahmut Hamdi, Selânik, ?, 1322 P-14, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Nahit, Kantarcılar, 1888, 1323 P-30, Yüzbaşı (KIA)
 • Bahaettin, Manastır, 1883, 1323 P-18, Yüzbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

 • Mehmet Sabri Beşe, 1885, 1323 P-17, Tümgeneral
 • Hamza, Rize, 1886, 1323 P-383, Yüzbaşı (KIA)
 • Yusuf Ziya Ekinci, Erzurum, 1886, Top-3, Tümgeneral
 • Ali Hamit Doğruer, Üsküdar, 1887, 1323 Sv-1, Tuğgeneral
 • Ahmet Tevfik, Dir, 1886, 1323 P-4, Yüzbaşı (KIA)
 • Rüştü Akpirim, Babahaydar, 1886, 1323 P-27, Albay
 • İzzet, Yanya, 1884, 1323 P-8, Yüzbaşı (KIA)
 • Şevket, Tırnova, 1885, 1323 P-15, ?
 • Mustafa, Damascus, 1885, 1323 Sv-33, Yüzbaşı (KIA)
 • Tahir, Yeşiltulumba, 1886, 1323 P-27, Binbaşı (KIA)
 • Mehmet Selim, Damascus, 1890, 1323 Top-25, Binbaşı
 • İbrahim, Crete, 1884, 1323 P-19, Albay
 • Hüseyin, Beşiktaş, 1885, 1323 P-16, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Selâhattin, Aleppo, 1890, 1323 P-23, Albay
 • Hüseyin, Küçükpazar, 1885, 1323 P-12, Yüzbaşı
 • Nurettin, Aksaray, 1887, 1323 P-22, Yüzbaşı (KIA)
 • Tahir, Keşan, 1884, 1323 P-28, Yüzbaşı
 • Ali Rıza, Trabzon, 1884, 1323 Sv-6, Yarbay
 • Tacettin, Hanya, 1885, 1323 P-28, Yüzbaşı (KIA)
 • Adil Türer, Izmir, 1886, 1322 Kale Top-2
 • Cemil, Trablus, ?, 1323 P-33, Yüzbaşı (KIA)
 • Selim Şerif, Damascus, 1884, ?, ?

64th class (graduated on July 28, 1912)

Staff (kurmay) officers

 • Refet Bele, Selânik, 1881, 1314 P-19, Mirliva
 • Mustafa Edip, Adapazarı, 1881, 1314 P-29, Miralay
 • Mehmet Kenan Dalbaşar, Yani Kaldırım, 1885, 1318 Sv-7, Korgeneral
 • Mesut, Çankırı, 1882, 1320 P-1, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Nihat, Bursa, 1885, 1321 P-6, Yarbay
 • Ahmet Vefik, Van, 1882, 1318 Sv-13, Yüzbaşı (KIA)
 • Sait, Selânik, 1880, 1320 P-32, Binbaşı
 • İsmail Hakkı Tümerdem, Eyüp, 1881, 1320 P-64, Albay
 • Kemal, Çemberlitaş, 1888, 1323 İs-5, Yüzbaşı (KIA)
 • M. Kâzım Dirik, Manastır, 1879, 1315 P-5, Mirliva (governor)
 • Tevfik, Aleppo, 1883, 1319 P-52, Binbaşı
 • Ahmet Nihat, Istanbul, 1882, 1317 P-37, Albay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Mehmet İhsan Hün, Yenice-i Vardar, 1321 P-50, Albay
 • Cemal, Aksaray, 1880, 1317 P-90, Binbaşı (KIA)
 • Sait, Istanbul, 1880, 1314 P-64, Binbaşı (governor)
 • Kenan, İzmit, 1879, 1317 P-177, Albay
 • Hasan Tahsin, Ankara, 1879, 1318 P-61, Binbaşı (KIA)
 • Yusuf Kemal, Erzurum, 1883, 1318 P-144, Binbaşı
 • Hikmet, Şehremini, 1881, 1318 Sv-8, Binbaşı
 • Saffet, Davutpaşa, 1880, 1318 Sv-6, Yarbay

65th class (graduated on July 28, 1914)

Staff (kurmay) officers

 • M. Tevfik Bıyıkoğlu, Çanakkale, 1889, 1324 Top-2, Albay
 • M. Celâlettin Germeyanoğlu, Nişantaş, 1889, 1324 P-319, Binbaşı
 • Hüseyin Rahmi Apak, Babaeski, 1887, 1323 P-28, Albay
 • Muzaffer Ergüder, Bursa, 1886, 1319 P-37, Orgeneral
 • Cevdet, Edirne, 1885, 1324 P-5, Yüzbaşı (KIA)
 • Ahmet Temiz, Şumnu, 1887, 1324 Top-1, Yüzbaşı
 • Bekir Sıtkı, Baghdad, 1890, ?, ?
 • Osman Yümnü, Istanbul, 1888, 1320 Sv-2, Binbaşı
 • Yusuf Ziya Yazgan, Cisri Mustafa Paşa, 1888, 1324 P-16, Tümgeneral
 • Mahmut Nedim, Caucasus, 1880, 1316 Sv-484, Yarbay (KIA)
 • Ali Enver, Florina, 1887, 1324 P-78, Binbaşı (KIA)
 • Yakup, Erzincan, 1885, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Reşat, Istanbul, 1883, 1317 P-73, Albay
 • Şemsettin Erkuş, Rumkale, 1889, 1324 P-7, Albay
 • Mehmet Neşet, Manastır, 1888, 1324 Sv-32, Albay
 • Mehmet Tarık, Sudan, 1887, 1324 Sv-1, Yüzbaşı
 • Mehmet Faik Sütünne, Sultanselim, 1884, 1320 P-60, Tümgeneral
 • Ahmet Nüzhet, Kilis, 1888, 1324 P-8, Binbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

 • Muzaffer Şakir, Tophane, 1889, 1324 P-80, Yüzbaşı
 • Mehmet Nuri, Harput, 1881, 1318 P-58, Binbaşı (KIA)
 • M. Mazlumi İskora, Kalkandelen, 1324 P-53, Orgeneral
 • Ömer, Şumnu, 1881, 1320 P-61, Binbaşı
 • Muhittin, Damascus, 1887, 1322 P-35, Yüzbaşı
 • Ömer Halis Bıyıktay, Erzincan, 1884, 1321 P-44, Korgeneral
 • Mustafa, Damascus, 1888, 1321 P-78, Yüzbaşı

66th class (graduated on October 4, 1919)

 • M. Recep Peker, Istanbul, 1889, 1323 P-44, Yarbay
 • Bâki Vandemir, Sultanahmet, 1889, 1324 Sv-3, Orgeneral
 • Ali Germeyanoğlu, Istanbul, 1889, 1324 P-320, Yüzbaşı
 • Mustafa Şevki, Kalkandelen, 1889, 1324 P-20, Yarbay
 • Mehmet Ziya, Sivas, 1888, 1324 P-8, Binbaşı
 • Seyfettin Akkoç, Bitlis, 1320 P-122, Tümgeneral
 • Hasan Tahsin, Konya, 1884, 1322 P-44, Yarbay
 • Ali Rıza Erem, Beşiktaş, 1887, 1324 P-1, Yarbay
 • İshak Avni Akdağ, Harput, 1889, 1324 P-11, Orgeneral
 • M. Ferit, Şam, 1889, 1324 P-54, Yüzbaşı
 • M. Kadri Musluoğlu, Aksaray, 1889, 1324 P-9, Yüzbaşı
 • Talât, Sultanahmet, 1888, 1324 P-1, Binbaşı
 • Yakup Sami, Kayseri, 1887, 1324 P-11, Yüzbaşı (KIA)
 • Faik Sözer, Selânik, 1885, 1324 P-2, Yarbay
 • Ali Rıza, Aksaray, 1884, 1321 P-91, Albay
 • Hasan İskender, Manastır, 1885, 1324 Sv-22, Binbaşı
 • Faik, Serez, 1881, 1319 P-46, Binbaşı

67th class (graduated on July 6, 1920)

 • Tahsin Alagöz, Isprata, 1884, 1321 P-26, Yarbay
 • Mustafa Cemil Taner, Uzunköprü, 1892, 1325 P-42, Tümgeneral
 • Mehmet Salih Erkuş, Rumkale, 1886, 1324 Sv-6, Tümgeneral
 • Şemsettin Taner, Uzunköprü, 1890, 1325 Sv-2, Korgeneral
 • Necmettin, Edirne, 1890, 1325 Sv-16, Üsteğmen
 • Mehmet Nuri Yamut, Selânik, 1890, 1324 P-27, Orgeneral
 • Ahmet Mithat, Sarıgez, 1888, 1325 P-11, Binbaşı
 • İsmail Hakkı Kurtcebe Noyan, Sivas, 1888, 1325 P-6, Orgeneral
 • Mustafa Kemal Gökçe, Erzincan, 1889, 1325 P-354, Tümgeneral
 • Mehmet Şükrü Ögel, Sarıgez, 1888, 1325 P-28, Albay
 • Mehmet Şükrü Koçak, Elazığ, 1885, 1321 Sv-3, Yarbay
 • Mehmet Kemalettin, Çengelköy, 1885, 1323 J-31, Albay
 • Halil, Manastır, 1889, 1325 P-12, Yüzbaşı
 • İ. Kemal Baybora, Bayburt, 1890, 1325 Sv-4, Yarbay
 • Recep Ferdi Süalp, Edirne, 1887, 1324 P-10, Tümgeneral
 • Ali Haydar, Elazığ, 1888, 1324 P-66, Binbaşı (KIA)
 • Cevat Karsan, Fethiye, 1885, 1321 P-169, Albay
 • Hayri, Büyükdere, 1887, 1325 P-185, Yüzbaşı
 • Nebil, Istanbul, 1887, ?, Yüzbaşı
 • İsmail Ekrem Baydar, Istanbul, 1886, 1321 Top-3, Korgeneral

References

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 "History Of Campus" in the official website of the The Turkish War Colleges Command.

External links

This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).
Advertisement