Military Wiki
Advertisement

This is a list of marshals and full generals of the People's Republic of China, including the People's Liberation Army Ground Force and the People's Armed Police.

Marshals

Ten PLA officers were awarded the rank of Marshal (yuan shuai) in 1955.[1] The rank was never awarded again.

Army Generals

Ten PLA officers were awarded the rank of Army General (da jiang) in 1955.[2] The rank was never awarded again.

Senior generals (shang Jiang, 1955)[3]

Generals (14 September 1988)

Since 1988, the People's Liberation Army rank of shang jiang (上将: literally, "senior general") is translated as General.

Generals (7 June 1993)

Generals (8 June 1994)

 • Xu Huizi
 • Li Jing
 • Yang Dezhong
 • Wang Ruilin
 • Zhou Keyu
 • Ding Henggao
 • Dai Xuejiang
 • Li Wenqing
 • Wang Ke
 • Li Laizhu
 • Gu Shanqing
 • Liu Jingsong
 • Cao Fansheng
 • Zhang Taiheng
 • Song Qingwei
 • Gu Hui
 • Li Xilin
 • Shi Yuxiao
 • Li Jiulong

Generals (23 January 1996)

Generals (27 March 1998)

Generals (29 September 1999)

Generals (21 June 2000)

Generals (2 June 2002)

Generals (20 June 2004)

Generals (25 September 2004)[4]

Generals (24 June 2006)[5]

Generals (6 July 2007)[6]

Generals (2 November 2007)[7]

Generals (15 July 2008)[8]

Generals (20 July 2009)[9]

Generals (19 July 2010)[10]

Generals (23 July 2011)[11]

Generals (30 July 2012)[12]

Generals (23 November 2012)[13]

On 31 July 2013, six officers were promoted to general:[14]

On 11 July 2014, four officers were promoted to general:[15]

On 31 July 2015, ten officers were promoted to general:[16]

On 29 July 2016, two officers were promoted to general:

On 28 July 2017, five officers were promoted to general:

On 2 November 2017, one officer was promoted to general:[17]

References

This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).
Advertisement